KOSTEN en VERGOEDING


GGZ
Binnen de volwassen GGZ wordt gewerkt met DBC's. In de DBC wordt de diagnose geregistreerd + alle tijd die besteed wordt aan gesprekken, verslaglegging, correspondentie, overleg e.d. Wanneer u niet wilt dat de diagnose bij uw verzekeraar bekend wordt kunt u gebruik maken van de privacy regeling.
Het tarief wordt bepaald door de zorgzwaarte (basis GGZ) of door de diagnose en de totaal bestede tijd (specialistische GGZ). Ieder jaar worden deze tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De meeste ziektekostenverzekeraars hanteren lagere tarieven.
De meest recente informatie van de NZa vindt u hier.
Gedetailleerde lijsten van NZa tarieven, die relevant zijn voor de ambulante praktijk: BGGZ 2018 en SGGZ 2018
Tarieven en betalingsvoorwaarden van mijn praktijk

Volwassenen
Met een zuivere restitutiepolis wordt de zorg van alle (gekwalificeerde) zorgaanbieders vergoed. Met een naturapolis wordt de zorg volledig vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat en gedeeltelijk als u naar een niet- gecontracteerde zorgaanbieder gaat. In dat laatste geval moet officieel minimaal 75 % van de marktconforme tarieven vergoed worden. Sommige verzekeraars vergoeden meer, anderen minder.
Let wel: maatschappijen kunnen suggereren dat kwaliteit van zorgverleners leidend is voor hun contractering. Het is echter zo dat steeds meer goede en gekwalificeerde zorgaanbieders zelf besluiten geen contract meer af te sluiten met bepaalde verzekeraars.
Een restitutiepolis is vaak wat duurder, maar sommige verzekeraars (zoals DSW en ONVZ) vinden die vrije keus zo belangrijk dat hun basisverzekering een restitutieverzekering is.
Mocht u aan het eind van het jaar overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekering, dan is het goed om op deze zaken te letten.
Om verschillende redenen heb ik met een aantal verzekeraars geen contract afgesloten. Een van de redenen is dat sommige van hen een zodanig laag budget geven dat ik maar weinig van hun verzekerden zou kunnen helpen. Zonder contract is die beperking er niet.

Situatie 2018
Met DSW, Menzis, De Friesland en Zorg en Zekerheid VRZ (en alle maatschappijen die daaronder vallen) heb ik een contract afgesloten. De zorg wordt volledig vergoed, onafhankelijk van uw polis. De declaratie wordt rechtstreeks met uw verzekeraar afgehandeld. Daar hoeft u niets voor te doen.
Verzekeraar ONVZ is een restitutieverzekering en vergoedt de zorg van alle erkende aanbieders.

Met andere verzekeraars ga ik geen contract meer aan. Bent u bij een van die maatschappijen verzekerd dan ontvangt u een rekening aan het eind van de behandeling, of maximaal na een jaar. Deze moet u binnen 30 dagen betalen, onafhankelijk van termijn en hoogte van vergoeding door uw verzekeraar.
Hebt u een naturapolis dan is het belangrijk om voor de aanmelding te informeren naar het percentage van de NZa tarieven dat vergoed wordt.

Uitgebreidere informatie over vergoedingen in 2018 vindt u hier. Daar vindt u ook een overzicht van de maatschappijen die onder de verschillende verzekeraarsgroepen vallen.

Kinderen en jeugdigen
Vanaf 2016 doe ik alleen nog zaken doen met de regio West Brabant Oost om de administratieve overlast te beperken. Dat betekent dat behandeling van uw zoon of dochter wordt vergoed door uw gemeente wanneer u in deze jeugdzorgregio woont. Daaronder vallen de volgende gemeentes: Breda, Drimmelen, Oosterhout, Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem.

Uitgebreidere informatie over vergoeding van zorg aan kinderen en jeugdigen vindt u hier.

Algemeen
Vereisten om voor vergoeding in aanmerking te komen
Om voor vergoeding door verzekeraar of gemeente in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, specialist, kinder- of jeugdarts vereist of een beschikking van een jeugdprofessional van Centrum voor Jeugd en Gezin of van een wijkteam. Zij zijn degenen die met u kijken welke hulp het best past.
Zowel verzekeraars als gemeenten stellen eisen aan de verwijsbrief. Informatie hierover kunt u vinden bij informatie voor verwijzers. Een eerste voorwaarde die ziektekostenverzekeraars stellen aan verwijzing naar basis GGZ en specialistische GGZ is dat er een vermoeden moet zijn van een psychische stoornis volgens het DSM 5 classificatiesysteem. Bij kinderen en jeugdigen is dit niet meer het geval.

Niet vergoede zorg
Verschillende DSM 5 geclassificeerde stoornissen zijn inmiddels door de ziektekostenverzekeraars uitgesloten van vergoeding . O.a. de volgende problemen worden niet meer vergoed:

 • Problemen die te maken hebben met werk, studie of relatie
 • Aanpassingsstoornissen (aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering in iemands leven)
 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Slaapstoornissen
 • Wanneer bovengenoemde problemen leiden tot bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, angststoornis of een somatoforme stoornis, dan wordt behandeling wel weer vergoed, behalve als u bij VGZ een Bewuzt Basis, IZA Gezond Samen Polis Natura of een Cares Natura Selectiefpolis af hebt gesloten. Dan wordt Specialistische GGZ zorg in verband met angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen (onverklaarbare lichamelijke stoornissen zonder dat een lichamelijke oorzaak door de huisarts en / of medisch specialist is vastgesteld) niet vergoed.

  Verder kan het voorkomen dat er een psychische stoornis vermoed wordt, maar dat dit niet bevestigd wordt in intake en onderzoek. In dat geval wordt BGGZ of SGGZ bij volwassenen dus niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.
  Wanneer de nodige zorg niet in het basispakket zit, zal met u worden gezocht naar mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wordt terugverwezen naar de praktijkondersteuner van de huisarts of dat u tips krijgt voor zelfhulp.

  Zelf betalen
  U kunt er er natuurlijk voor kiezen om hulp zelf betalen. De kosten zijn in dat geval Ä 95,= per consult (45 min. gesprekstijd, 15 min. verslagtijd). Bij (aantoonbaar) laag inkomen kan over de prijs gesproken worden.
  CliŽnten die via Zorroo worden verwezen kunnen zonder een DSM classificatie wel in de basis GGZ worden behandeld.

  Eigen risico
  Voor mensen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder is het verplichte eigen risico in 2017 Ä 385,= . Meestal wordt het gehele eigen risico (of wat daarvan nog resteert) aangesproken. Voor cliŽnten die via Zorroo worden verwezen wordt het eigen risico niet aangesproken. Naast het verplichte eigen risico kunt u een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken. Wanneer u niet weet welke afspraken u hierover hebt gemaakt kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

  Eigen bijdrage
  In 2017 geldt er geen eigen bijdrage voor ambulante GGZ.

  Afzeggen of niet nakomen van afspraken
  Afspraken moeten afgezegd worden op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en minimaal 24 uur van tevoren, zodat op de gereserveerde tijd een andere afspraak ingepland kan worden. Een afspraak op maandag om 9.00 uur moet afgezegd zijn voor vrijdag om 9.00 uur. Afspraken die niet nagekomen of niet tijdig afgezegd worden niet betaald door verzekeraars. In dat geval wordt bij u Ä 50,= in rekening gebracht en dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.