KOSTEN en VERGOEDING


GGZ
Binnen de volwassen GGZ wordt gewerkt met DBC's. In de DBC wordt de diagnose geregistreerd + alle tijd die besteed wordt aan gesprekken, verslaglegging, correspondentie, overleg e.d. Wanneer u niet wilt dat de diagnose bij uw verzekeraar bekend wordt kunt u gebruik maken van de privacy regeling.
Het tarief wordt bepaald door de zorgzwaarte (basis GGZ) of door de diagnose en de totaal bestede tijd (specialistische GGZ). Ieder jaar worden deze tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De meeste ziektekostenverzekeraars hanteren lagere tarieven.
De meest recente informatie van de NZa vindt u hier.
Gedetailleerde lijsten van NZa tarieven, die relevant zijn voor de ambulante praktijk: BGGZ 2018, SGGZ 2018, BGGZ 2019 en SGGZ 2019
Tarieven en betalingsvoorwaarden van mijn praktijk

Volwassenen
Met een zuivere restitutiepolis wordt de zorg van alle (gekwalificeerde) zorgaanbieders vergoed. Met een naturapolis wordt de zorg volledig vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat en gedeeltelijk als u naar een niet- gecontracteerde zorgaanbieder gaat. In dat laatste geval moet officieel minimaal 75 % van de marktconforme tarieven vergoed worden. Sommige verzekeraars vergoeden meer, anderen minder.
Let wel: maatschappijen kunnen suggereren dat kwaliteit van zorgverleners leidend is voor hun contractering. Het is echter zo dat steeds meer goede en gekwalificeerde zorgaanbieders zelf besluiten geen contract meer af te sluiten met bepaalde verzekeraars.
Een restitutiepolis is vaak wat duurder, maar sommige verzekeraars (zoals DSW en ONVZ) vinden die vrije keus zo belangrijk dat hun basisverzekering een restitutieverzekering is.
Mocht u aan het eind van het jaar overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekering, dan is het goed om op deze zaken te letten.

Kinderen en jeugdigen
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren en vergoeden van hulp aan kinderen en jeugdigen. Daartoe is Nederland in 42 regio's verdeeld. In elke regio wordt de hulp anders georganiseerd en vergoed.