KOSTEN en VERGOEDINGVolwassenen

Situatie 2021

In 2021 werk ik geheel contractvrij. Hebt u een restitutiepolis dan wordt de zorg volledig of bijna volledig vergoed. Hebt u echter een naturapolis dan wordt meestal 62 tot 75 % vergoed, afhankelijk van uw polis. Informatie over de vergoeding kunt u bij uw verzekeraar krijgen.
Behandelingen worden gefactureerd aan het eind van de behandeling of maximaal na een jaar. De tarieven van de NZa worden gehanteerd. Facturen moeten binnen drie weken betaald worden, onafhankelijk van termijn en hoogte van vergoeding door uw verzekeraar. Wanneer dat niet mogelijk is kunt u dit bespreken en kunnen we een andere afspraak maken over betaling. Voorwaarde hiervoor is dat u dit aan het begin van de behandeling bespreekt.

Meer informatie over het Nederlandse vergoedingensysteem en over restitutie en naturapolissen vindt u hier.

Kinderen en jeugdigen
Ook kinderen en jeugdigen die niet eerder in mijn praktijk zijn geweest kunnen niet meer terecht voor behandeling. (Ouders van) oud-cliënten kunnen contact opnemen voor overleg over mogelijkheden. Ik heb echter geen contract meer afgesloten met jeugdzorgregio West Brabant Oost, zodat de hulp niet vergoed wordt.

Algemeen
Vereisten om voor vergoeding in aanmerking te komen
Om voor vergoeding door verzekeraar of gemeente in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of specialist.
Verzekeraars stellen eisen aan de verwijsbrief. Informatie hierover kunt u vinden bij informatie voor verwijzers. Een eerste voorwaarde die ziektekostenverzekeraars stellen aan verwijzing naar basis GGZ en specialistische GGZ is dat er een vermoeden moet zijn van een psychische stoornis volgens het DSM 5 classificatiesysteem.

Niet vergoede zorg
Verschillende DSM 5 geclassificeerde stoornissen zijn inmiddels door de ziektekostenverzekeraars uitgesloten van vergoeding . O.a. de volgende problemen worden niet meer vergoed:

 • Problemen die te maken hebben met werk, studie of relatie
 • Aanpassingsstoornissen (aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering in iemands leven)
 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Slaapstoornissen
 • Wanneer bovengenoemde problemen leiden tot bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, angststoornis of een somatoforme stoornis, dan wordt behandeling wel weer vergoed, behalve als u bij VGZ een Bewuzt Basis, IZA Gezond Samen Polis Natura of een Cares Natura Selectiefpolis af hebt gesloten. Dan wordt Specialistische GGZ zorg in verband met angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen (onverklaarbare lichamelijke stoornissen zonder dat een lichamelijke oorzaak door de huisarts en / of medisch specialist is vastgesteld) niet vergoed.

  Verder kan het voorkomen dat er een psychische stoornis vermoed wordt, maar dat dit niet bevestigd wordt in intake en onderzoek. In dat geval wordt BGGZ of SGGZ bij volwassenen dus niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.
  Wanneer de nodige zorg niet in het basispakket zit, zal met u worden gezocht naar mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wordt terugverwezen naar de praktijkondersteuner van de huisarts of dat u tips krijgt voor zelfhulp.

  Zelf betalen
  U kunt er er natuurlijk voor kiezen om hulp zelf betalen. De kosten zijn in dat geval € 95,= per consult (45 min. gesprekstijd, 15 min. verslagtijd). Bij (aantoonbaar) laag inkomen kan over de prijs gesproken worden.

  Eigen risico
  Voor mensen van 18 jaar en ouder is het verplichte eigen risico in 2021 € 385,= . Meestal wordt het gehele eigen risico (of wat daarvan nog resteert) aangesproken. Naast het verplichte eigen risico kunt u een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken. Wanneer u niet weet welke afspraken u hierover hebt gemaakt kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

  Eigen bijdrage
  In 2021 geldt er geen eigen bijdrage voor ambulante GGZ.

  Afzeggen of niet nakomen van afspraken
  Afspraken moeten afgezegd worden op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en minimaal 24 uur van tevoren, zodat op de gereserveerde tijd een andere afspraak ingepland kan worden. Een afspraak op maandag om 9.00 uur moet afgezegd zijn voor vrijdag om 9.00 uur. Afspraken die niet nagekomen of niet tijdig afgezegd worden niet betaald door verzekeraars. In dat geval wordt bij u € 50,= in rekening gebracht en dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Tarieven en betalingsvoorwaarden van mijn praktijk