Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen

Foto2016

De therapiepraktijk

In mijn privé praktijk (Breda, Terheijden) kon men terecht voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. In verband met pensionering neem ik echter geen nieuwe cliënten meer aan. Mensen die eerder bij mij in therapie, supervisie of leertherapie zijn geweest kunnen contact opnemen voor mogelijkheden.

Klachten waarmee men terecht kan:

Werkvormen:

Supervisie en leertherapie

Collega's die eerder bij mij in supervisie of leertherapie zijn geweest kunnen contact opnemen om te overleggen of we een traject kunnen starten. In verband met het afbouwen van mijn praktijk neem ik verder geen collega's meer aan.
Vanaf maart 2019 bied ik korterdurende coachings- en supervisietrajecten aan voor hulpverleners.
Thema's in dergelijke trajecten kunnen bijvoorbeeld zijn: het werken binnen een team of organisatie; werken met complexe en heftige problematiek van cliënten; een traumatische ervaring in werk of privé; persoonlijke problemen die interfereren met het werk; werken met overdracht en tegenoverdracht; omgaan met (gevoelde) verwachtingen van cliënten en/of collega's, met werkdruk en grenzen; je persoonlijke ontwikkeling en ambities; (her)vinden van evenwicht; oog houden voor wat er goed gaat.

De therapeut

Sinds 1981 verleen ik met plezier en dankbaarheid psychotherapeutische hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders en vanaf 1994 ook aan volwassenen. Vanaf 2003 combineerde ik mijn werk binnen instellingen voor Jeugd GGZ met mijn vrijgevestigde praktijk. In 2013 besloot ik alleen nog in mijn vrijgevestigde praktijk te werken. Een speciale interesse betreft het werken met gehechtheidsproblemen en/ of traumagerelateerde problemen en met (gezinnen met) kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Onder andere ben ik werkzaam geweest bij het autismeteam van Rotterdam.

Wanneer u zich aanmeldt en wanneer blijkt dat u bij mij aan het goede adres bent, weet u zeker dat u van aanmelding tot afsluiting door een en dezelfde persoon begeleid zult worden en dat daarbij zo goed mogelijk aangesloten wordt bij uw wensen. U kunt vertrouwen op betrokkenheid, deskundigheid, openheid, transparantie en privacy. Wanneer u bij mij niet aan het goede adres blijkt te zijn of wanneer deskundigheid van andere disciplines (bijv. psychiater, systeemtherapeut, vaktherapeut) een goede aanvulling kan zijn, dan kunt u rekenen op een goede verwijzing en samenwerking.

Meer informatie over opleiding en ervaring kunt u vinden in mijn profiel.

Kwalificaties

In verband met het afbouwen van mijn praktijk heb ik het lidmaatschap van de volgende verenigingen opgezegd:

Kwaliteitsstatuut 2020 Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen
Privacystatement Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen

Publikaties

Praktijkgegevens

BIG nummer psychotherapeut: 49046896016 (sinds 28-4-1998)
BIG nummer GZ-psycholoog (sinds 14-1-1999), specialisatie klinisch psycholoog: 29046896025 (sinds 1-1-2006)
AGB code zorgverlener: 94-003071
AGB code praktijk: 94-002624
Kamer van Koophandelnummer: 20153852

Terug naar informatie over kosten

Klachtenregeling

Wanneer u klachten hebt of niet tevreden bent is het belangrijk om dit met mij te bespreken, tijdens de regelmatige evaluaties of wanneer het speelt. Wanneer u er met mij niet uit zou komen, kunt u als volwassene terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de LVVP, als ouders en jongere bij een vertrouwenspersoon van de AKJ.

Meer informatie vindt u
op de site van de LVVP,
op de site van de AKJ

en in de volgende folders:
Het klachtenreglement
Uw rechten en plichten
Klachtenregeling LVVP
Vertrouwenspersoon AKJ voor jongeren en ouders

Contact

Hiernaast vindt u de contactgegevens. Buiten de genoemde tijden (en wanneer ik toch bezet ben op de genoemde tijden) kunt u altijd een boodschap inspreken op het vaste nummer en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Routebeschrijving per auto en met het openbaar vervoer

Google Maps