Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen

Foto2016

De therapiepraktijk

In mijn privé praktijk (Breda, Terheijden) konden kinderen, jeugdigen en volwassenen terecht voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In verband met pensionering neem ik geen nieuwe cliënten meer aan. Mensen die eerder bij mij in therapie, supervisie of leertherapie zijn geweest kunnen contact opnemen voor mogelijkheden.

Werkvormen:

Supervisie en leertherapie

Supervisie in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog start ik niet meer. Collega's die eerder bij mij in supervisie of leertherapie zijn geweest kunnen contact opnemen om te overleggen of we een kortdurend traject kunnen starten.
Vanaf maart 2019 bied ik korterdurende coachings- en supervisietrajecten aan voor hulpverleners.
Thema's in dergelijke trajecten kunnen bijvoorbeeld zijn: het werken binnen een team of organisatie; werken met complexe en heftige problematiek van cliënten; een traumatische ervaring in werk of privé; persoonlijke problemen die interfereren met het werk; werken met overdracht en tegenoverdracht; omgaan met (gevoelde) verwachtingen van cliënten en/of collega's, met werkdruk en grenzen; je persoonlijke ontwikkeling en ambities; (her)vinden van evenwicht; oog houden voor wat er goed gaat.

De therapeut

vanaf 1981 heb ik met plezier en dankbaarheid psychotherapeutische hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders en vanaf 1994 ook aan volwassenen verleend. Vanaf 2003 combineerde ik mijn werk binnen instellingen voor Jeugd GGZ met mijn vrijgevestigde praktijk. In 2013 besloot ik alleen nog in mijn vrijgevestigde praktijk te werken. Een speciale interesse betrof het werken met gehechtheidsproblemen en/ of traumagerelateerde problemen en met (gezinnen met) kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Onder andere ben ik werkzaam geweest bij het autismeteam van Rotterdam. In 2021 ben ik AOW gerechtigd geworden en in de jaren ervoor heb ik mijn praktijk in rustig tempo afgebouwd.

Meer informatie over opleiding en ervaring kunt u vinden in mijn profiel.

Publikaties

Klachtenregeling

Wanneer u klachten hebt of niet tevreden bent is het belangrijk om dit in eerste instantie met mij te bespreken. Wanneer u er met mij niet uit zou komen, kunt u als volwassene terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de LVVP, als ouders en jongere bij een vertrouwenspersoon van de AKJ.

Meer informatie vindt u
op de site van de LVVP,
op de site van de AKJ

en in de volgende folders:
Het klachtenreglement
Uw rechten en plichten
Klachtenregeling LVVP
Vertrouwenspersoon AKJ voor jongeren en ouders

Contact

Hiernaast vindt u de contactgegevens. Wanneer ik niet bereikbaar ben kunt u altijd een boodschap inspreken.Omdat ik met pensioen ben kan ik niet garanderen op korte termijn terug te bellen, maar natuurlijk zal ik dat wel zo spoedig mogelijk doen.