WACHTLIJSTINFORMATIE

Algemeen
In mijn praktijk is er alleen een wachttijd tussen de aanmelding en de intake. De intake start namelijk wanneer er direct aansluitend ruimte is voor behandeling.
Verder is er op dit moment geen verschil in wachttijd voor cliënten van verschillende zorgverzekeraars. NB: bij KOSTEN en VERGOEDING vindt u informatie over zorgverzekeraars waar ik wel en waar ik geen contract mee af heb gesloten + informatie over wat dit betekent voor de vergoeding.

Psychotherapie, specialistische GGZ (SGGZ)
De huidige wachttijd tot de intake is ruim drie maanden.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
Hiervoor geldt hetzelfde als bij specialistische GGZ, maar wanneer het gaat om heel korte trajecten (bijvoorbeeld EMDR voor eenmalig trauma) kan men mogelijk eerder terecht. U kunt dan contact opnemen om te overleggen.

Supervisie en leertherapie
Voor supervisie en leertherapie kunt u bellen om te informeren.

Sociale vaardigheidstraining
De sociale vaardigheidstraining wordt in mijn praktijk niet meer gegeven.