Informatie voor verwijzers

Voor GGZ volwassenen blijven de eisen met betrekking tot verwijzing en vergoeding min of meer hetzelfde, behalve dat er steeds meer classificaties uitgesloten worden van vergoeding voor zorg.
Hulp bij werkgerelateerde problemen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen worden niet meer vergoed. Er is nog discussie gaande over de uitsluiting van bepaalde stoornissen Niet Anders Omschreven (NAO).

Alle zorg aan kinderen en jeugdigen is sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Jeugdprofessionals van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en van de wijkteams kunnen kinderen en jeugdigen verwijzen voor GGZ. Daarnaast blijven huisartsen, jeugdartsen en specialisten erkend als verwijzer.

Doelgroepen

In mijn praktijk verleen ik zowel basis GGZ als specialistische GGZ aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. U kunt onder andere verwijzen voor de volgende problemen:

 • Angststoornissen, fobieën
 • Posttraumatische stress stoornissen, verwerking van meer of minder recente ingrijpende gebeurtenissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Autisme spectrumstoornissen
 • Gehechtheidsproblemen
 • Adoptieproblematiek
 • Emotionele en gedragsproblemen bij kinderen
 • Opvoedingsproblemen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Burn out
 • Problemen met assertiviteit en grenzen aangeven
 • Emotieregulatieproblemen
 • Problemen in werk en/ of relatie

Eisen verwijsbrief

Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen moet de verwijsbrief aan bepaalde voorwaarden voldoen. Helaas hebben verschillende verzekeraars verschillende eisen.

Minimale eisen aan de verwijsbrief bij volwassenen:

 • NAW gegevens en geboortedatum van cliënt
 • Vermelding of verwezen wordt voor basis GGZ of specialistische GGZ
 • CZ eist objectivering van de verwijzing door deze te baseren op een diagnostisch gesprek + een oriënterend onderzoek door een “gevalideerde screener GGZ”. De uitkomst van dit oriënterend onderzoek moet ook in het dossier van de behandelaar komen
 • Vermelding van een voorlopige diagnose. Behandeling van onder andere aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen bij volwassenen komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.
 • Vermelding van volledige NAW gegevens, functie, AGB code en handtekening of praktijkstempel van de verwijzer
 • De verwijzing is gedateerd maximaal 6 maanden vóór en minimaal 1 dag voor de datum van het eerste contact.
Minimale eisen aan de verwijsbrief bij kinderen en jeugdigen:
 • NAW gegevens en geboortedatum van cliënt
 • Vermelding of verwezen wordt voor basis GGZ of specialistische GGZ
 • Vermelding van volledige NAW gegevens, functie, AGB code en handtekening of praktijkstempel van de verwijzer
 • De verwijzing is gedateerd maximaal 6 maanden vóór en minimaal 1 dag voor de datum van het eerste contact.

Contracten 2018


Met een aantal grote verzekeraars sluit ik geen contract meer af. Mensen met een naturapolis bij deze verzekeraars krijgen de zorg gedeeltelijk vergoed. Dit kan uiteenlopen van 62% tot 75%. Met een restitutiepolis krijgen ze wel alles vergoed. Meer informatie hierover vindt u bij KOSTEN en VERGOEDING.
Verwijzingen voor basis GGZ vanuit Zorroo worden door Zorroo vergoed, onafhankelijk van de zorgverkeraar van cliënt. Ook in 2018 wordt het eigen risico van deze mensen niet aangesproken.

Wat betreft de jeugd GGZ heb ik vanaf 2016 alleen nog een contract afgesloten met de regio West Brabant Oost, omdat de administratieve overlast te groot is door alle uiteenlopende procedures en regels. Dit betekent dat u kinderen en jeugdigen voor vergoede zorg kunt verwijzen als ze in de volgende gemeentes wonen: Drimmelen, Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.