OUDER- en KINDBEGELEIDING

Voor wie?

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de ontwikkeling en/ of het gedrag van hun kind, die graag hulp willen bij de opvoeding en/ of die zich onzeker, gespannen en/of teleurgesteld voelen over zichzelf als ouder en/ of over hun kind.

Problemen, vragen en onzekerheden waar u mee kunt zitten zijn bijvoorbeeld als uw kind:

Of wanneer

Ouder- en kindbegeleiding

In gesprekken met u als ouder(s) wordt in eerste instantie samen een beeld gevormd over de problemen: hoe vaak komen ze voor? hoe ernstig zijn ze? hoe is dit in vergelijking met leeftijdgenoten? Samen met u wordt gezocht naar wanneer en hoe ze ontstaan zijn, welke combinatie van factoren daarbij een rol speelt, en hoe ze onbedoeld in stand gehouden worden. Informatie van eerder onderzoek en hulpverlening zal meegenomen worden, zodat u niet voor de zoveelste keer hetzelfde verhaal zult moeten vertellen.

Ook zal er contact met uw kind zijn, in ieder geval samen met u en mogelijk ook individueel. Vervolgens wordt een passende behandeling afgesproken en uitgeprobeerd. Dit kan ouderbegeleiding zijn, al dan niet gecombineerd met contacten samen met uw kind of met meerdere gezinsleden, met enkele individuele contacten met uw kind of met een kindertherapie. Ouderbegeleiding richt zich op hulp bij het uitvoeren van een afgesproken benadering, zo nodig bijstellen van de benadering en op steun bieden bij de moeilijkheden die ondervonden worden.

Informatie over kindertherapie vindt u bij de algemene informatie over psychotherapie

Aanmelden

Ouders kunnen zich met hun kind aanmelden na verwijzing door de huisarts, een jeugdarts, een specialist of door een jeugdprofessional van Centrum Jeugd en Gezin of van een wijkteam.

Belangstelling?

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u bellen naar Betty van Hulzen. De gegevens vindt u hiernaast.