PSYCHOTHERAPIE

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is gericht op het opheffen van psychische klachten en problemen, of op zodanige vermindering dat u er minder last van heeft. Bij volwassenen en jeugdigen bestaat de therapie uit gesprekken, bij kinderen wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van spel of andere uitingsvormen die bij het kind passen. De psychotherapeut helpt om gevoelens en gedachten beter te leren (her)kennen, nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken, moeilijke situaties anders aan te pakken, om positievere ervaringen op te doen.

Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, fobieën, depressies, in werk of relaties, steeds weer dezelfde problemen tegenkomen. De problemen van kinderen en jongeren kunnen uiteenlopend van aard zijn. Het kan om emotionele moeilijkheden gaan, bijvoorbeeld veel piekeren, angstig zijn voor iets specifieks of voor veel verschillende dingen, zich minderwaardig of somber voelt, weinig kunnen verdragen, veel eerder en/ of heftiger boos, verdrietig of bang worden dan andere kinderen.
Het kan ook om gedragsproblemen gaan, zoals bijvoorbeeld liegen, pesten, agressief gedrag, niet luisteren, impulsief gedrag. Ook kan er sprake zijn van eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen, problemen in contact met andere kinderen, niet medisch te verklaren lichamelijke klachten.

Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag. Voorbeelden hiervan zijn: relatieproblemen (met ouders, partner, collega's, vrienden, autoriteiten, broer of zus), getuige zijn van ruzies en spanningen tussen ouders, verlieservaringen, beperkte beschikbaarheid van belangrijke mensen, een moeilijke start na de geboorte, ziekenhuisopnames, pijnlijke medische ingrepen, een opvoeding waarin onvoldoende veiligheid werd geboden en/ of die gevoelens van onzekerheid, schaamte, angst, wantrouwen, etc. gaf, mishandeling, misbruik, ongelukken, overvallen.
Ook kan een kind een "moeilijk temperament" of aangeboren beperkingen hebben, waardoor het voor opvoeders moeilijk is om goed af te stemmen. Dit kan leiden tot problemen in de omgang met elkaar die moeilijk te doorbreken zijn. En deze problemen kunnen weer van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind en op het gevoel van de ouder over zichzelf als opvoeder.

Vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. In mijn praktijk werk ik vooral met cliëntgerichte of persoonsgerichte psychotherapie, waaronder Emotion Focused Therapie (EFT of emotiegerichte psychotherapie) voor individuën en differentiatie- en fasetherapie voor kinderen en jeugdigen met gehechtheidpsproblemen. Daarnaast of daarbij maak ik gebruik van EMDR en van technieken uit de (cognitieve) gedragstherapie en mentaliseringsbevorderende therapie, wanneer dit past bij de klachten en bij u.
In persoonsgerichte en emotiegerichte psychotherapie staan beleving, ervaring, emoties en persoonlijke ontwikkeling centraal. Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken door ingrijpende gebeurtenissen of nare ervaringen in relatie met belangrijke anderen. Uitgangspunt van de therapie is dat u (weer) leert ervaren wat de eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat u meer in contact komt met uzelf en met wat u nodig heeft. Als u gevoelens kunt ervaren, (h)erkennen, begrijpen en accepteren bent u beter in staat om met moeilijke situaties om te gaan en om te weten wat u nodig heeft. Gevoelens kunnen dan weer uw kompas worden waarop u kunt vertrouwen. Daardoor ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Meer weten over de rol van van emoties in ons leven? Lees dit of bekijk dit animatiefilmpje

In gedragstherapie staat gedrag centraal en de wisselwerking tussen gedrag, gedachten en gevoelens. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. In de loop van ons leven hebben we veel gedrag, manieren van reageren en denken aangeleerd. Wanneer bepaald aangeleerd gedrag, bepaalde specifieke negatieve gedachten over zichzelf of anderen problemen opleveren in het huidige leven kunnen die gedragingen en die gedachten ook weer afgeleerd worden en andere aangeleerd worden, zodat men beter gaat functioneren en zich beter gaat voelen. In de therapie wordt dan gewerkt aan een concreet probleem of aan een bepaalde klacht en wordt stapsgewijs gewerkt aan een van tevoren geformuleerd doel. Bij een gedragstherapeutische aanpak krijgt u vaak oefeningen en opdrachten mee voor thuis.

Hoe lang kan psychotherapie duren?

Het is niet precies te zeggen hoe lang een psychotherapie zal duren. De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard en duur van uw problemen, (jeugd)ervaringen, wensen en mogelijkheden en van het soort therapie dat u krijgt. Meestal is er bij de start een keer per week een gesprek (of met kinderen een spelcontact), soms eens in de twee weken.
In het begin zal de vermoedelijke duur van de therapie met u besproken worden. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De gemiddelde duur van psychotherapie is ongeveer anderhalf jaar.

Is psychotherapie iets voor u of voor uw zoon of dochter?

Wie verdriet heeft en troost zoekt, kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht of bij de eigen partner. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen, of voelen zij zich na een tijdje weer beter. Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die in beeld komt als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen in uw eentje of met hulp van partner, familie of vrienden op te lossen of wanneer u telkens opnieuw toch weer in dezelfde problemen terecht komt die opgelost leken. Het kan zijn dat u op eigen initiatief hulp zoekt, of dat u dat advies hebt gekregen van uw partner, huisarts, een familielid, vriend, een hulpverlener, baas, collega.
Wanneer neemt u nu de beslissing om in psychotherapie te gaan? Als u hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en hij/ zij kan u informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid. Soms is hulp van bijvoorbeeld de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts (POH-GGZ), een maatschappelijk werker of eerstelijns psychologische hulp meer aangewezen. Uw huisarts kan u helpen met de keuze voor een van de vormen van hulpverlening. Overigens is een verwijzing van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van psychotherapie en eerstelijns psychologische hulp.

Psychotherapie is niet iets dat je zomaar doet. Het vraagt de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen naar te kijken en mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak duurt het een tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het kan u confronteren met pijnlijke gevoelens en gedachten die u liever niet hebt. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.

Wanneer u denkt aan psychotherapie voor uw zoon of dochter zal samen met u nagegaan worden of dat de meest aangewezen vorm van therapie is. Soms kunnen ouders zelf namelijk meer dan ze zelf denken. Wanneer een psychotherapie voor uw kind wel geschikt lijkt, dan moet u bereid zijn daarnaast in ouderbegeleiding te gaan. De ervaring leert namelijk dat een kindertherapie zonder ouderbegeleiding vaak weinig resultaat geeft.
Verder geldt voor een kindertherapie hetzelfde als voor een therapie voor volwassenen. Een therapie kan ook voor een kind een confrontatie betekenen met gevoelens, gedrag of gebeurtenissen die hij/ zij liever uit de weg gaat. Van mij kunt u verwachten dat ik de spanning die uw kind aankan goed doseer. Maar het kan voorkomen dat de klachten tijdelijk verergeren. Of dat een uw kind niet naar therapie wil. Van u wordt dan gevraagd dat u zorgt dat uw kind toch naar therapie gaat. Van mij kunt u dan verwachten dat ik dan zal proberen begrijpelijk te maken dat dit van belang is.

Wanneer u wilt overleggen over mogelijkheden van behandeling dan kunt u bellen.

Meer informatie?

Meer informatie over psychotherapie kunt u hier vinden.

Terug naar informatie over ouder- en kindbegeleiding.

HOME